Ponuka produktov - OKSOKS Germany

OKS – Váš profesionálny partner
             pre špeciálne produkty chemickej technológie

 

OKSZnačka OKS predstavuje produkty vysokej kvality určené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Naše produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív. K dispozícii je vám vyše 150 produktov.

 OKS

Pasty na uľahčenie montáže a demontáže

Oleje s aditívami vysokej akosti na spoľahlivé mazanie

Tuky na dlhodobé mazanie pri náročných prevádzkových podmienkach

Suché mazivá – alternatíva pre zvláštne prípady použitia

Ochrana proti korózii na zaručenú konzerváciu pri skladovaní a expedícii

Produkty pre údržbu na vykonávanie bežnej údržby

Čističe na dôkladné odstránenie nečistôt a zvyškov mazív

Centrálne mazacie systémy a mazacie prístroje

List pre poradenstvo nechajte si poradiť, samozrejme aj pri úplne individuálnych požiadavkách

 

 

 


De©us Prezentácia je vytvorená na základe štandardov:XHTML a CSS.