Ponuka produktov - Easylube® - Single-Point Automatic Lubricator

Easylube® je opätovne plniteľná automatická jednobodová maznica so širokým uplatnením
v priemysle.

Elektromechanická maznica je napájaná lítiovou batériou. Elektromotor aktivuje piest v zásobníku. Pri každom pohybe piesta je dodávané presné množstvo maziva. To znamená, že teplota neovplyvňuje vyprázdňovanie maznice. Je možné nastavenie dávkovania maziva zo zásobníka na prepínacom paneli od 1 do 12 mesiacov v 12 krokoch. Mazací cyklus je možné prerušiť vybraním batérií alebo nastavením iného vyprázdňovacieho cyklu.
Najväčšia výhoda maznice je v tom, že zásobník tuku môže byť jednoducho doplnený mazivom. Potrebujete k tomu mazaciu pištoľ alebo tukové čerpadlo a jednoduchú plniacu sadu. Dopĺňaný tuk by nemal obsahovať vzduchové bubliny.

 

• Easylube ® Classic

Easylube ® Classic - klasický model (verzia 4.0) je vybavený elektromechanickou jednotkou a indikátorom LED , ktorý pri nesprávnej činnosti (napr. nedostatok maziva, slabý zdroj) bliká na červeno.
Kapacita maziva : 150 ml

Classic Elite RFID

• Easylube ® Elite

Navrhnutá na najnáročnejšie požiadavky na kontinuálne mazanie kritických bodov, Nahradzuje nadbytočnú intenzívnu prácu údržby a zvyšuje životnosť strojného zariadenia.
Easylube ® Elite je vybavený (verzia 5.0) elektromechanickým zariadením a dvojfarebnou varovnou LED kontrolkou, ktorá dáva informácie o podmienkach mazania pre údržbu prostredníctvom vizuálnej kontroly. Kapacita maziva : 150 ml a 250 ml

 

• Easylube ®150 RFID & 250 RFID

Easylube® RFID je spojenie Easylube® Elite with RFID (radio frequency identification) technológia, ktorá dovoľuje sledovanie, monitorovanie a riadenie mazacích bodov, ktoré sú roztrúsené po prevádzke cez Guardwatch Patrol Management Software.
Zjednodušuje údržbové činnosti, robí pravidelnú kontrolu viac efektívnu a zaisťuje, aby boli všetky ložiska v prevádzke správne riadené, čo znižuje celkové náklady údržby, zlepšuje bezpečnosť pracovníkov a zvyšuje produktivity prevádzky.

 


De©us Prezentácia je vytvorená na základe štandardov:XHTML a CSS.